Проверка тИЦ и PR
Top Panel


Охранное сопровождение грузов

ЧП "Омега-Херсон" предоставляет услугу сопровождения (обеспечения безопасности) перевозки любых грузов, в том числе ценных, по всей территории Украины любым видом транспорта (автомобильным, воздушным, железнодорожным, водным). Для каждого маршрута движения разрабатывается индивидуальная схема движения, с указанием мест отдыха, АЗС, СТО, постов ГАИ, пунктов медицинской помощи. Клиенту предоставляется полная информация о движении (местоположении и времени) груза. Прием-передача груза осуществляется по принципу «из рук в руки».

Сопровождение грузов осуществляется сотрудниками, оснащенными спецсредствами и спецзащитой. Все сотрудники, работающие в подразделении по сопровождению грузов, проходят психологическое тестирование и тестирование на способность противостоять большим перегрузкам.

Помимо собственно охраны грузов, мы готовы обеспечить ряд дополнительных услуг, призванных увеличить эффективность своевременной доставки грузов:
    получение оперативной информации в отношении грузополучателя и раскрытие возможных связей грузополучателя с криминальными структурами;
    организация скрытого контроля (видеосъемки) за перевозимым грузом (с привлечением ресурсов собственного детективного агентства);
    разрешение юридическим путем конфликтных ситуаций, связанных с фактами незаконных действий и вымогательства;
    расследование случаев мошенничества со стороны грузополучателя;
    доарбитражное урегулирование спорных вопросов и оказание юридической помощи (услуги адвоката);
    проведение скрытой видеосъемки во время транспортировки груза .

 

Цена за услуги

 

 

нормативные акты

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 30 січня 2013 р. № 55
Київ
Про затвердження Умов охорони небезпечних і цінних вантажів під час їх перевезення автомобільним транспортом та переліку таких вантажів
Відповідно до частини третьої статті 6 Закону України “Про охоронну діяльність” Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити:
Умови охорони небезпечних і цінних вантажів під час їх перевезення автомобільним транспортом, що додаються;
перелік небезпечних і цінних вантажів згідно з додатком.
Прем'єр-міністр України    М.АЗАРОВ
Інд. 70    

________________________________________

    ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 січня 2013 р. № 55
УМОВИ
охорони небезпечних і цінних вантажів під час їх перевезення автомобільним транспортом
1. Ці Умови визначені з метою здійснення суб’єктами охоронної діяльності згідно з договорами охорони небезпечних і цінних вантажів під час їх перевезення автомобільним транспортом.
2. У цих Умовах терміни “суб’єкт охоронної діяльності”, “персонал охорони”, “фахівець з організації заходів охорони”, “пункт централізованого спостереження”, “транспорт реагування”вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про охоронну діяльність”.
3. Охорона радіоактивних матеріалів під час їх перевезення здійснюється згідно зПоложенням про порядок здійснення перевезення радіоактивних матеріалів територією України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 1373 (Офіційний вісник України, 2004 p., № 42, ст. 2771).
4. Суб’єкти охоронної діяльності не здійснюють охорону небезпечних і цінних вантажів під час їх перевезення у разі, коли така охорона здійснюється виключно військовими формуваннями, правоохоронними органами та відомчою воєнізованою охороною.
5. Охорона небезпечних і цінних вантажів здійснюється суб’єктами охоронної діяльності, які мають:
1) ліцензію на провадження охоронної діяльності;
2) пункти централізованого спостереження;
3) транспорт реагування.
6. Охорона небезпечних і цінних вантажів здійснюється з використанням:
1) транспорту реагування;
2) автомобільного транспорту, що має клас захисту не нижче другого згідно з ДСТУ 3975-2000 “Захист панцеровий спеціалізованих автомобілів. Загальні технічні вимоги” (у разі охорони грошей, дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння);
3) системи відстеження рухомих об’єктів з передачею сигналу тривожного сповіщення до пункту централізованого спостереження.
7. Охорона небезпечних і цінних вантажів здійснюється безпосередньо персоналом охорони.
Персонал охорони виконує функції з охорони за обов’язкової наявності:
на одязі ознак належності до відповідного суб’єкта охоронної діяльності згідно із статутними документами такого суб’єкта;
посвідчення з підписом керівника суб’єкта охоронної діяльності, скріпленим печаткою, в якому зазначаються прізвище, ім’я, по батькові особи, яка належить до персоналу охорони, дата видачі і строк дії посвідчення та міститься фотокартка особи, якій видано посвідчення.
8. Організація охорони небезпечних і цінних вантажів та контроль за виконанням персоналом охорони покладених на нього функцій здійснюються фахівцем з організації заходів охорони.
Для охорони небезпечних і цінних вантажів під час їх перевезення фахівець з організації заходів охорони формує групу з охорони у складі не менш як дві особи, які оснащені відповідними спеціальними засобами, здатні запобігти і протидіяти правопорушенню та захистити себе від нанесення тяжких тілесних ушкоджень, та визначає старшого такої групи, про що суб’єкт охоронної діяльності видає відповідний наказ.
9. Старший групи з охорони:
1) розробляє маршрут руху автомобільного транспорту під час перевезення небезпечних і цінних вантажів;
2) забезпечує збереження службової документації;
3) забезпечує взаємодію з правоохоронними органами;
4) визначає порядок здійснення зв’язку з отримувачем (відправником) небезпечних і цінних вантажів, особливості їх приймання та передачі;
5) проводить з групою з охорони інструктаж щодо:
маршруту руху автомобільного транспорту під час перевезення небезпечних і цінних вантажів;
типу автомобільного транспорту та особливостей небезпечних і цінних вантажів, що перевозяться;
дій у разі порушення цілісності небезпечних і цінних вантажів та автомобільного транспорту;
правил безпеки, яких необхідно дотримуватися під час перевезення небезпечних і цінних вантажів;
порядку використання засобів і сигналів зв’язку;
порядку оформлення відповідної документації під час приймання та передачі небезпечних і цінних вантажів;
нерозголошення відомостей про маршрут руху автомобільного транспорту під час перевезення небезпечних і цінних вантажів та характеристики таких вантажів;
6) повинен мати копії наказу суб’єкта охоронної діяльності про призначення групи з охорони та договору про надання послуг з охорони.
________________________________________
    Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 січня 2013 р. № 55
ПЕРЕЛІК
небезпечних і цінних вантажів
1. До небезпечних вантажів, перевезення яких допускається територією України автомобільним транспортом, належать небезпечні вантажі, визначені згідно із Законом України “Про перевезення небезпечних вантажів” та Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ).
2. До цінних вантажів належать дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, гроші, цінні папери, культурні цінності, вартість яких перевищує 100 мінімальних заробітних плат.

 

 

 

охранное сопровождение грузов